20-lecia MSC

Logo MSC PL

Greenland Seafood jest firmą świadomą odpowiedzialności za społeczeństwo i za ochronę przyrody, dlatego też stale podejmujemy wszelkie działania na rzecz społeczeństwa, dbamy o poprawę warunków pracy naszych pracowników oraz ochronę środowiska naturalnego i klimatu.

Udział w obchodach 20-lecia MSC napawa nas radością i dumą oraz fakt, że od ponad 10 lat uczestniczymy w programie certyfikacji MSC, którego głównym celem jest ochrona mórz przed przełowieniem.

Jako przedsiębiorstwo z branży przetwórstwa rybnego uznaliśmy, że naszym nadrzędnym celem jest zrównoważone zarządzanie zasobami mórz i oceanów, co w przyszłości umożliwi dostarczanie przyszłym pokoleniom cennego źródła białka.

W związku z tym, troska o środowisko naturalne towarzyszy na co dzień naszej działalności, w ramach której przyczyniamy się do zachowania różnorodności biologicznej i ochrony zasobów morskich, poprzez ukierunkowane działania, takie, jak na przykład:

  • Wspieranie odpowiedzialnego podejścia do populacji ryb w ramach strategii zrównoważonego zarządzania i zakupów.
  • Rezygnacja ze skupu ryb pochodzących z nielegalnych połowów, przyłowów i połowów pozakwotowych w celu zwalczania nielegalnych połowów zgodnie z unijnym wykazem UE statków prowadzących nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy.
  • Kontrola dokumentacji produktów pochodzących z łowisk MSC, od połowu aż do talerza konsumenta.
  • Stosowanie dodatkowych wymogów bezpieczeństwa i kontrola ich przestrzegania poprzez własne lub niezależne audyty.
  • Sledzenie na każdym etapie pochodzenia surowca rybnego aż do głównych obszarów i podobszarów połowowych oraz określanie na tej podstawie okresu połowu oraz nazwy jednostki połowowej lub floty rybackiej.
  • Opatrywanie naszych produktów etykietami, na których poza obowiązkowymi informacjami dla konsumenta znajdują się dodatkowo inne przydatne dla niego informacje, w celu zwiększenia przejrzystości w odniesieniu do pochodzenia stosowanych surowców rybnych.

W rezultacie, sprzedaż naszych produktów, opatrzonych niebieskim znakiem MSC, to dziś ponad 60% sprzedaży całej grupy, dzięki czemu nasza firma jest ekspertem i partnerem, na którym można polegać. Możemy pomóc Państwu we wprowadzaniu zmian w zaopatrzeniu i  wzbogaceniu asortymentu oraz zagwarantować obecny poziom dostaw, proponując jednocześnie produkty rybne, które nie tylko zaspokajają popyt konsumentów na ryby, pochodzące z połowów w naturalnym środowisku, ale również spełniają wymóg przejrzystości i zrównoważonego rozwoju.